Kategorie
motywacja

Polaryzacja motywacji, a odchudzanie

Jaką rolę odgrywa polaryzacja w intencjach prozdrowotnych, takich jak chęć odchudzania? Czy polaryzacja ma praktyczne zastosowanie w przypadku odchudzania i czy ma wpływ na motywację od odchudzania?

Powiedzmy, że chcesz schudnąć, więc formujesz następującą intencję, gdzie XX reprezentuje wagę celu:

Ważę XX kg.

Jaka jest teraz polaryzacja tej intencji? Czy jest to intencja oparta na miłości (odpływająca) czy intencja oparta na strachu (wpływająca)? Sprawdź, czy możesz teraz zrozumieć polaryzację tego zamiaru. Potem podzielę się z tobą odpowiedzią.

Jeśli zgadłeś, że to intencja spolaryzowana strachem, obawiam się, że się mylisz. Niestety, mylisz się również, jeśli zgadłeś, że jest to zamiar spolaryzowany miłością. Prawidłowa odpowiedź to podchwytliwe pytanie. Przepraszam, jeśli zrobiłem sobie żart z Ciebie, ale pozwól mi wyjaśnić…

Pamiętaj, że polaryzacja dotyczy tylko energii myśli, a nie jej treści. Zatem sam tekst myśli nie decyduje o polaryzacji myśli. Ponieważ podałem tylko treść myśli, nie podałem wystarczających informacji, aby określić biegunowość.

Konkretne słowa, których używasz do wyrażenia zamiaru, nie mają większego znaczenia w porównaniu z energią, którą wkładasz w myśl. Intencją taką jak „ważę XX kg” może być polaryzacja lub neutralność. To zależy od tego, dlaczego chcesz schudnąć.

Czy chcesz schudnąć, ponieważ zyskasz więcej energii, by służyć innym (miłość)? A może chcesz schudnąć, ponieważ zyskasz więcej energii, aby realizować swoje egocentryczne cele (strach)?

Może chcesz schudnąć, ponieważ pomoże to przyciągnąć partnera. Ale czy chcesz przyciągnąć partnera, ponieważ chcesz wyrazić swoją miłość z kimś na bardzo głębokim poziomie (miłość / odpływ)? Czy raczej boisz się być sam (strach / wpływ)?

Nasze prawdziwe motywacje do zamiaru mogą być bardzo złożone. Możesz mieć tuzin ważnych powodów, dla których chcesz schudnąć. Ale ostatecznie, gdy wciąż pytasz: „Dlaczego tego chcę?” I prześledzisz każdy powód jego źródła, otrzymasz kombinację motywów opartych na miłości i strachu. Albo chcesz czegoś z powodu pragnienia wyrażenia miłości, albo chcesz tego z powodu pragnienia uspokojenia swoich lęków.

Teraz całe pojęcie polaryzacji mówi nam, że im bardziej spolaryzowana jest twoja intencja (albo czysta miłość, albo czysty strach, ale nie jedno i drugie), tym łatwiej to się przejawi.

Strach i miłość są silnymi motywatorami, ale kiedy je pomieszasz, wzajemnie się osłabiają. Intencje o mieszanej polaryzacji są tylko powinnościami. W pełni spolaryzowane intencje są koniecznością, czymś co czujesz, że musisz zrobić.

Załóżmy, że jesteś wojownikiem światła, kimś, kto jest spolaryzowany miłością. I zdajesz sobie sprawę, że musisz schudnąć. Twoja motywacja, aby schudnąć, ostatecznie wyniknie z twojego zaangażowania w służenie większemu dobru. Ponieważ wszyscy służymy sobie za wzór do naśladowania, chciałbyś służyć jako pozytywny wzór do naśladowania dla innych. Chciałbyś również mieć dostęp do dużej ilości energii do spełnienia swojego celu. Chciałbyś również czuć się dobrze ze swoim ciałem, abyś mógł pomóc innym również w ciele. Poziom sprawności, jaki osiągasz dla siebie, zależy od chęci służenia i inspirowania innych. Jest to bardzo silny motywator dla kogoś, kto jest naprawdę spolaryzowany miłością.

Załóżmy teraz, że jesteś wojownikiem ciemności, kimś, kto jest spolaryzowany strachem. I zdajesz sobie sprawę, że musisz schudnąć. Twoja motywacja, aby schudnąć, ostatecznie wyniknie z twojego zaangażowania w służenie własnym interesom. Możesz mniej przejmować się byciem wzorem do naśladowania dla innych, ale chcesz obniżyć wagę, ponieważ przeszkadza ci w osiągnięciu twoich celów. Potrzebujesz energii, aby osiągnąć sukces, którego pragniesz, a lepiej wyglądające ciało ułatwi przyciągnięcie partnera do zaspokojenia twojego pożądania. Utrata masy ciała może również pomóc ci w rozwoju kariery. Ważne jest również, aby być bardziej wysportowanym niż ci, którzy są wokół ciebie, ponieważ zawsze konkurujesz z nimi, a dodatkowa sprawność zapewni Ci przewagę. Sprawność, którą osiągasz dla siebie, zależy wyłącznie od chęci zaspokojenia własnych potrzeb. To, jak sprawni lub grubi są inni ludzie, nie ma znaczenia, tak długo jak w porównaniu z nimi wyglądasz lepiej. Jest to bardzo silny motywator dla kogoś, kto jest naprawdę spolaryzowany strachem.

Ciekawe jest to, że wojownicy światła i wojownicy ciemności mogą przejść na tę samą dietę, zastosować ten sam program ćwiczeń i osiągnąć podobny poziom sprawności. Ale wszyscy będą to robić z bardzo różnych powodów. Nasz wojownik światła kieruje się chęcią służenia i inspirowania innych, podczas gdy nasz wojownik ciemności jest napędzany konkurencyjnym pragnieniem dominacji nad innymi. Dlatego nasz wojownik światła byłby bardziej skłonny pomagać innym w odchudzaniu i zachęcać ludzi do poprawy diety i nawyków ćwiczeń. Nasz wojownik ciemności pomagałby innym tylko dla osobistych korzyści.

To, jak duży nacisk kładzie nasz wojownik światła i ciemności na zdrowie, zależy od ich konkretnej misji, tego, jak wyrażają swoją polaryzację. Dla niektórych bardzo ważny będzie wysoki poziom sprawności fizycznej. Dla innych niezbędny będzie tylko pewien stopień sprawności funkcjonalnej.

Najprawdopodobniej nie jesteś ani wojownikiem światła, ani ciemności, ale nadal możesz zastosować polaryzację, aby schudnąć, aby ułatwić sobie odniesienie sukcesu. Oto kilka przykładów.

Odchudzanie z miłością

Aby znaleźć  motywacją, aby schudnąć w sposób spolaryzowany miłością, możesz utworzyć grupę wsparcia ludzi, którzy również chcą się odchudzić. Zobowiązałeś się do ich utraty wagi, jak i własnej, świętując ich kamienie milowe jako własne osobiste zwycięstwa. Możesz założyć blog, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi odchudzania z ludźmi na całym świecie. Możesz nawet rozpocząć coś w rodzaju eksperymentu społecznego z intencją opartą na odchudzaniu i pozwolić ludziom śledzić ich postępy. Prawdopodobnie zapewniłbyś tę usługę bezpłatnie lub za bardzo symboliczną opłatą, jeśli mógłbyś to rozsądnie zrobić, aby pomóc jak największej liczbie osób. To zobowiązanie do pomagania innym zwiększy Twoją motywację do odchudzania. To już nie jest powinność – to konieczność. Ludzie patrzą na ciebie jako wzór do naśladowania. Nie robisz tego tylko dla siebie; jesteś częścią zespołu. Czy to pomaga Ci zrozumieć, jak podejść do utraty wagi z punktu widzenia polaryzacji miłości?

Odchudzanie ze strachu

Jak znaleźć motywację, aby się odchudzić z polaryzacją strachu? Zapomnij o pomaganiu innym. To wszystko dotyczy Ciebie – Twojej przyjemności i bólu. W tym przypadku wykorzystasz strach, aby wytworzyć większą presję, więc jesteś napędzany sukcesem. Gdy określisz swoją wymarzoną wagę, zrób z kimś zakład, kogo nie lubisz, że osiągniesz swój cel do określonej daty, niech to będzie ktoś, kogo znasz tak aby ci to wypomniał, jeśli ci się nie uda. Jeśli on / ona nie chce cię postawić, to po prostu obiecaj, że zapłacisz, jeśli ci się nie uda. Upewnij się, że są świadkowie. Jeśli masz bloga, opublikuj tam swoje zdjęcie przed i obiecaj swoim czytelnikom, że osiągniesz swoją wagę docelową do określonego dnia i że opublikujesz zdjęcie później pokazujące znaczną utratę wagi… a jeśli ci się nie uda, opublikuję film, jak robisz coś wyjątkowo krępującego. Na wszelki wypadek obiecaj sobie wakacje lub inną nagrodę, gdy osiągniesz swój cel. Myśl często, jak sexi będziesz wyglądać dla członków płci przeciwnej (lub tej samej płci, jeśli taka jest twoja preferencja) i o ile lepiej będziesz w stanie zaspokoić swoje pożądanie. Czy ten akapit pomógł Ci zrozumieć, jak używać polaryzacji strachu, aby schudnąć?

Zwykły tekst nie oddaje spolaryzowanych intencji, ponieważ wciąż redukujemy energię do treści, ale myślę, że te przykłady pomogą Ci zobaczyć pełną perspektywę. W każdym przypadku używamy energii spolaryzowanej, aby uczynić tę intencję bardzo silną.

Podejście mieszane?

Co by się stało, gdybyś spróbował połączyć oba podejścia? Co się stanie, jeśli połączysz strategię miłości ze strategią strachu? Jeśli spróbujesz to zrobić, skończysz z rozcieńczonym soczkiem, dlaczego… jeden złożony z dwóch „powinnienem” zamiast jednego „muszę”. Problem ze zmieszaniem obu tych polaryzacji polega na tym, że się rozrzedzą, więc Twoja motywacja zostanie znacznie zmniejszona. Pojedyncza polaryzacja zapewnia poziom jasności i skupienia, który napędza cię ze znacznie większą intensywnością niż energicznie mieszana intencja. Jak możesz jednocześnie wyrażać miłość i strach?

Widzisz… aby użyć polaryzacji strachu, musisz zachować sposób myślenia niezgodny z polaryzacją miłości i odwrotnie. Chociaż może się to wydawać możliwe, jeśli nigdy nie próbowałeś, w praktyce po prostu nie działa. Być może będziesz w stanie mieszać fragmenty obu technik, ale uzyskasz najlepsze wyniki, jeśli twoją motywacją jest służba lub samolubstwo, a wybrane techniki wynikają z tego szczególnego motywu. Niemniej jednak, jeśli nadal uważasz, że podejście mieszane będzie skuteczne, spróbuj i przekonaj się, co się stanie. Prawdopodobnie jest to doświadczenie, które musisz doświadczyć i nauczysz się znacznie więcej, podejmując tę ​​próbę niż tylko czytając ten tekst.

Z pewnością możesz rozszerzyć pomysły zawarte w tym artykule na inne obszary, takie jak relacje, rodzina i finanse. Korzystanie ze spolaryzowanych intencji podnosi skuteczność. 

Posiadanie znajomych jest lepsze niż brak jakiejkolwiek relacji, więc obie polarności chcą przyzwoitych relacji. Posiadanie większej ilości zasobów jest lepsze niż bycie spłukanym lub zadłużonym, więc znowu obie polaryzacje miałyby na celu posiadanie konkretnych zasobów. 

Ale w każdym przypadku podstawowe motywacje byłyby inne. Osoba spolaryzowana miłością szuka dźwigni, aby zwiększyć możliwość dawania. Osoba spolaryzowana strachem szuka dźwigni, aby zwiększyć swój osobisty zysk ponad wszelkie inne względy. 

Ktoś, kto chce służyć innym, nie będąc w stanie opłacić rachunków, nie byłby dobrym wojownikiem światła, a ktoś, kto dąży do dominacji nad innymi, poruszającym się w ciele o nadwadze 50 kg, nie będzie dobrym wojownikiem ciemności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *