Kategorie
motywacja

Polaryzacja Motywacji cz. 2

W tym artykule kontynuujemy naszą eksplorację polaryzacji – biegunowości motywacji. Jeśli nie przeczytałeś jeszcze pierwszego artykułu o polaryzacji motywacji, prawdopodobnie zechcesz to zrobić przed przeczytaniem tego artykułu, ponieważ teraz zamierzamy rozszerzyć te koncepcje jeszcze bardziej.

Szybki przypomnienie

Każda myśl składa się z dwóch elementów: treści i energii. Treść to dane myśli, a energia to nośnik, który daje myśli siłę do manifestacji. Pomyśl o każdej myśli jak o fali radiowej. Elektromagnetyczna fala radiowa jest składnikiem energii, a przesyłana informacja jest treścią.

Nasze ciała zachowują się jak energiczne odbiorniki-przekaźniki, przekształcając energię, która przepływa przez nas, w stany emocjonalne. Wysokoenergetyczne myśli generują intensywne stany emocjonalne. Myśli o niskiej energii generują niewiele emocji lub nie powodują ich wcale.

Energia myśli ma biegunowość. Ta biegunowość jest wpływająca (albo przypływają, w tym artykule używam słowa „wpływające”) lub odpływające. Wpływające myśli skupiają się na przyjmowaniu i otrzymywaniu. Odpływające myśli koncentrują się na tworzeniu i dawaniu.

Myśli o największej mocy manifestacji to te, które są silnie spolaryzowane, co oznacza, że ​​twoja uwaga skupia się przede wszystkim na wpływie lub odpływie, ale nie na obu. Możliwe jest, że składnik energetyczny myśli ma mieszaninę zarówno wpływających, jak i wypływających biegunów, ale te przeciwne bieguny się znoszą, a myśl będzie miała znacznie mniej mocy do manifestowania się. Fale elektromagnetyczne o tej samej częstotliwości mogą zakłócać się nawzajem, więc nawet jeśli ogólna energia każdego sygnału jest wysoka, zawartość obu sygnałów kończy się zniekształconym ładunkiem elektrostatycznym. Myśli zachowują się podobnie.

Manifestacja wysoce spolaryzowanej myśli może nastąpić poprzez zmotywowane działanie lub pasywną synchronizację lub (zwykle) połączenie obu. Ostatecznie energia umysłowa jest tym, co rozpala łańcuch zdarzeń prowadzących do ostatecznej manifestacji.

Aby poprawić swoją zdolność do zamanifestowania intencji, dokonaj wyboru użycia zarówno wpływającej, jak i wypływającej energii, ale nie obu. Jak się wkrótce przekonasz, wybór ten jest o wiele bardziej znaczący, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

To, co się dzieje, się dzieję…

Jak można podejrzewać, przepływ energii nigdy się nie zatrzymuje. Zawsze krąży. Rozważ podstawowe wzorce spolaryzowanego przepływu energii.

Odpływ spolaryzowany: W tej sytuacji skupiasz uwagę na odpływie. Twoja intencja jest dostosowana do tworzenia, dawania lub wnoszenia wkładu. Twój zewnętrzny przepływ energii powoduje powiązaną odpowiedź energetyczną z wszechświatem, więc energia przepływa z powrotem do ciebie. Może przepływać z powrotem do ciebie przez innych ludzi, przez pieniądze, przez relacje itp. Ale zawsze będzie przepływ powrotny. Najlepszym sposobem na otrzymanie tego przepływu zwrotnego jest wdzięczność; następnie odeślij go ponownie, aby wygenerować większy odpływ. Zasada tej polaryzacji jest następująca: Dawanie jest własną nagrodą.

Wpływ spolaryzowany: w tej sytuacji skupiasz uwagę na przypływie. Twoja intencja jest zgodna z pozyskiwaniem, nabywaniem. Twój wewnętrzny przepływ energii powoduje powiązaną odpowiedź energetyczną z wszechświatem, więc ten dług energetyczny musi znowu wypłynąć z ciebie. W takim przypadku kompensacyjny przepływ zwrotny będzie pewnego rodzaju zwrotem. Może to być zewnętrzny przepływ pieniędzy, praca do wykonania, manifestacja konkurentów itp. Zasada tej polaryzacji brzmi: żyjemy w konkurencyjnym świecie i musisz być numerem jeden.

Mieszany przepływ: Próba zmieszania dwóch przepływów razem generalnie spowoduje energetyczny bałagan. Zamiast budować silny, stały przepływ w jednym kierunku, zamanifestujesz chaotyczne turbulencje. Twoim zadaniem jest skupienie się na jednym końcu i pozwolenie, by wszechświat zajął się przepływem powrotnym. To właśnie oznacza „płynąć z prądem”. Jeśli skupisz się na dawaniu, otrzymasz z powrotem. Jeśli skupisz się na zdobywaniu, zamanifestujesz odpływ wyrównujący. Ale jeśli wyślesz energię w obu kierunkach, będziesz musiał poradzić sobie z sumowaniem obu przepływów powrotnych. To ciągłe przesuwanie twojej energii sprawi, że twoje życie będzie wydawać się o wiele bardziej przypadkowe i chaotyczne, niż jest w rzeczywistości, ale tak naprawdę jesteś po prostu rzucany przez fale własnych myśli.

Tworzenie chaosu energetycznego poprzez ciągłe zmienianie biegunowości jest czymś, co zawsze możesz zrobić. Jeśli chcesz rzucić się wokół prądów życia, śmiało. W rzeczywistości większość ludzi właśnie to robi. Ale błędem jest obwinianie sił zewnętrznych za obecną sytuację, gdy zajmujesz się tylko naturalnymi odbiciami energii, które wytworzyłeś.

Karma

Pojęcie karmy jest łatwe do wyjaśnienia w kategoriach spolaryzowanego przepływu energii. Energie, które wyrzucacie, zawsze do was wrócą. Biegunowość odpływu generuje karmę pozytywną, podczas gdy biegunowość wpływu generuje karmę negatywną (tj. Dług karmiczny). Jeśli mocno faworyzujesz jedną biegunowość nad drugą, łatwiej jest obserwować odbicia karmiczne. Jeśli jednak często zmieniasz polaryzacje lub łączysz je ze sobą, trudno ci będzie połączyć kropki między swoimi doświadczeniami a myślami, które je zrodziły.

Chcę podkreślić, że negatywna karma niekoniecznie jest okropną rzeczą, jeśli chcesz zaakceptować odbicia karmiczne i zapłacić je z własnej woli. Dług karmiczny przypomina dług finansowy. Można go wykorzystać konstruktywnie lub może on cię przytłoczyć. Ci, którzy są biegli w polaryzacji wpływu, uczą się akceptować dług karmiczny powstały w ich intencjach i płacą go dobrowolnie, zamiast się mu przeciwstawiać.

Zrozumienie wpływu i odpływu

W poprzednim artykule, kiedy wyjaśniłem polaryzacje wpływów i odpływów, nie oddałem im sprawiedliwości. Niektórzy myślą, że opisuję dwie strony tej samej monety, takie jak yin i yang. Niektórzy sugerowali, że najlepszą opcją byłoby zrównoważenie dwóch biegunowości. Ale te polaryzacje nie są czymś, co chciałbyś zrównoważyć. Mówienie, że powinieneś zrównoważyć biegunowość odpływu i dopływu, jest jak mówienie, że powinieneś równoważyć swoje dobre uczynki ze złymi… lub że powinieneś uderzać tyle osób, ile przytulisz. W tym przypadku równowaga nie jest pożądaną cechą, chyba że chcesz być osobą bardzo skonfliktowany.

Zamieszanie było moją winą za wybranie takich terminów jak wpływ i odpływ, które sugerują naturalną równowagę. Jak można uzyskać dopływ bez odpływu i odwrotnie? Różnica między polaryzacjami jest jednak bardziej ekstremalna i postaram się tutaj lepiej rozróżnić między nimi. Zamiast napływu i odpływu użyję innych terminów, aby je opisać: strach (zamiast wpływu) i miłość (zamiast odpływu). Terminy te są prawdopodobnie dokładniejszymi etykietami, ponieważ implikują zasadniczo różne sposoby życia. Są biegunowymi przeciwieństwami, ale nie są tymi, które chcesz zrównoważyć lub połączyć.

Pozwólcie, że teraz opiszę te dwie energie w nieco inny sposób, tym razem używając etykiet strachu i miłości.

Strach

Strach (wpływ) to energia przetrwania, mocy i kontroli. Jest to związane z intensywnymi emocjami, takimi jak chciwość, zwycięstwo lub pożądanie. Energia strachu szuka wyrazu poprzez nabycie mocy. Chce przytłoczyć, dominować, podbijać, posiadać. Kiedy fantazjujesz o dominowaniu lub kontrolowaniu innych lub swojego otoczenia, przywołujesz energię strachu.

Jeśli chcesz mieć świetny wzór do opanowania energii strachu, wyobraź sobie postać Imperatora z Gwiezdnych wojen.

Strach to szczególny sposób na odniesienie się do życia, który mówi: „Jestem z natury podatny na zagrożenia, a im więcej mocy posiadam, tym mniej jestem bezbronny”. Życie jest konkurencyjnym przedsięwzięciem i ostatecznie nie możesz ufać nikomu oprócz siebie. Celem życia jest zwiększenie mocy. Ta część ciebie, która uważa, że ​​potrzebujesz zdobyć więcej władzy, więcej pieniędzy, więcej statusu lub lepszej pozycji, to część rezonująca z energią strachu. Gdyby osoba spolaryzowana strachem mogła wybrać magiczną moc, wybrałaby coś, aby zwiększyć swoją dominację nad innymi lub otoczeniem, prawdopodobnie coś w rodzaju kontroli umysłu.

Szczytowa emocja spolaryzowanej energii strachu polega na tym, że czujesz się niepowstrzymanie potężny. Kiedy zbudujesz pewną intensywność energii strachu, poczujesz się niesamowicie potężny i dominujący. W ten sposób ci, którzy polaryzują energią strachu, łączą się z Bogiem lub Źródłem. Starają się stać dla siebie bogami.

Miłość

Miłość jest energią łączności, tworzenia i służby. Jest to związane z intensywnymi emocjami, takimi jak radość, pokój i jedność. Miłość szuka wyrazu poprzez dawanie i kreatywność. Chce się łączyć, leczyć, jednoczyć, inspirować. Kiedy intensywnie pragniesz służyć najwyższemu dobru ze wszystkich, przywołuj energię miłości.

Jeśli chcesz świetnego wzoru do naśladowania w miłości, najlepszym przykładem, jaki mogę wymyślić, jest Jezus Chrystus.

Miłość to szczególny sposób na odniesienie się do życia, który mówi: „Bez względu na to, co się stanie, jestem całkowicie bezpieczny.” Odnosisz się do życia ze stanu nieustraszoności, ponieważ wiesz, że na podstawowym poziomie nic nie może naprawdę cię skrzywdzić. Punktem życiowym jest radosne wyrażanie siebie. Ta część ciebie, która wierzy, że wszystko jest już idealne i że jesteś tutaj, aby objąć i cieszyć się tym doświadczeniem, jest częścią, która rezonuje energią miłości. Gdyby osoba spolaryzowana miłością mogła wybrać magiczną moc, wybrałaby coś, aby zwiększyć swoją zdolność do służenia większemu dobru, prawdopodobnie coś w rodzaju uzdrawiania ludzi.

Szczytowa emocja spolaryzowanej energii miłości polega na doświadczaniu całkowitej doskonałości i niezaprzeczalnego piękna we wszystkim. Kiedy zbudujecie określoną intensywność energii miłości, będziecie promieniować wdzięcznością, radością i bezwarunkową miłością. W ten sposób ci, którzy polaryzują energią miłości, łączą się z Bogiem lub Źródłem. Rozpuszczają wszelkie bariery między Bogiem a sobą, aby Jaźń i Bóg stali się jednym.

Polaryzacja Motywacji

Powodem, dla którego żyjesz jako istota ludzka w tym fizycznym wszechświecie, jest to, że możesz swobodnie eksperymentować z obiema biegunami przy stosunkowo niskiej intensywności. W końcu musisz wybrać między nimi, co oznacza, że ​​sam musisz spolaryzować.

Nie ma sensu próbować zrównoważyć energii strachu i miłości, ponieważ wzajemnie się wykluczają. Są to dwa zasadniczo różne sposoby odnoszące się do istnienia. Albo uważasz, że jesteś tu zasadniczo bezpieczny (polaryzacja miłości), albo nie (polaryzacja strachu). Ci z nas, którzy żyją jak istoty ludzkie, wciąż pracują, aby odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie. Kiedy dokonamy tego wyboru i pogodzimy się z nim, rozpoczynamy kolejny etap naszego istnienia.

Mieszanie energii miłości i strachu jest wynikiem tego, że jeszcze nie dokonałem wyboru. Nie jesteśmy pewni, w co wierzyć. Nie wiemy nawet, jak dokonać wyboru. Ale ostatecznie to jest dokładnie to – wybór, który należy podjąć z naszej własnej wolnej woli. Chociaż prawdopodobnie masz uprzedzenia moralne dotyczące tej decyzji, w wielkim schemacie rzeczy nie ma dobrej lub złej odpowiedzi. Możesz wybrać polaryzację ze strachem lub możesz polaryzować z miłością. Chodzi o to, aby ludzka egzystencja pomogła ci pogodzić się z tą decyzją, a następnie faktycznie ją podjąć.

Polaryzacja i poziomy świadomości

Jaki jest związek między polaryzacją a poziomem świadomości? Chociaż ludzie często promują swoje opisy tych poziomów, aby faworyzować orientację miłosną, całkowicie możliwe jest posiadanie orientacji strachu na każdym poziomie rozwoju świadomości.

Ci, którzy decydują się na polaryzację z miłością, stają się wojownikami światła. Ci, którzy decydują się na polaryzację ze strachem, stają się wojownikami ciemności. Im bardziej jesteś świadomy i obecny, tym łatwiej dostrzeżesz rolę energii spolaryzowanej, a tym bardziej poczujesz presję spolaryzowania w taki czy inny sposób. Twój poziom świadomości nie narzuca twojej polaryzacji, ale pomaga ci pogodzić się z ważnością tej decyzji.

Na każdym poziomie świadomości występują manifestacje oparte na strachu i miłości. Na przykład istnieje pewna forma odwagi zakorzeniona w strachu i istnieje inna forma odwagi zakorzeniona w miłości. Oparta na strachu odwaga zachęci cię do pokonania swoich lęków, podczas gdy odwaga oparta na miłości zmotywuje cię do przekroczenia swoich lęków. Jako kolejny przykład, na poziomie pokoju, istnieje pewien pokój, który pochodzi z poczucia jedności, i jest inny rodzaj pokoju, który pochodzi z posiadania wystarczającej ilości mocy.

Rozważ postać Imperatora z Gwiezdnych wojen. Był bardzo świadomy i obecny (nie cierpi na depresję, apatię, żal ani wstyd), ale zdecydował się polaryzować z ciemną stroną mocy (orientacja strachu). Jego świadomość w połączeniu z polaryzacją uczyniły go niezwykle potężnym – dzięki temu łatwo zmienił Anakina w ciemną stronę, ponieważ Anakin był mniej świadomy i bardziej skonfliktowany. Chociaż Gwiezdne Wojny są fikcją, pojęcia jasnej i ciemnej strony są bardzo podobne do biegunowości miłości i strachu. Jeśli chcesz opanować siłę (tj. Przepływ energii), musisz w końcu spolaryzować. Ci, którzy nigdy nie polaryzują, są w dużej mierze bezsilni i będą po prostu służyć jako pionki tych, którzy to robią.

Dokonanie wyboru polaryzacji

Osobiście ostatecznie zdecydowałem, że zadam pytanie: Jakiej rzeczywistości chcę doświadczyć? Wiedziałem, że kiedy dokonam wyboru, zacznę przyciągać rzeczywistość, która odzwierciedla mój wybór. W końcu otaczają mnie odpowiednie odbicia, które pasują do mojej energii. Kiedy spojrzałem na wybór przez ten obiektyw, łatwiej mi było zdecydować (ale nadal nie jest to łatwe). Świadomie zdecydowałem się spolaryzować z miłością, bo takiej rzeczywistości pragnę doświadczyć.

Teraz możesz myśleć: „Kto na ziemi chciałby spolaryzować energią strachu? Oczywiście miłość jest jedynym właściwym wyborem. ”Jeśli tak myślisz, powiedziałbym, że jeszcze nie pogodziłeś się z własnym cieniem i nie jesteś gotowy na polaryzację. Zanim podejmiesz tę decyzję świadomie, musisz zrozumieć atrakcyjność obu biegunowości, ponieważ to jest sedno ludzkiej egzystencji.

Postpolaryzacja

Po podjęciu decyzji o polaryzacji nadal masz dostęp do obu biegunów energetycznych, ale jedna z nich stanie się dominująca nad drugą. Ta zmiana nie następuje natychmiast. Najprawdopodobniej jest to bardzo stopniowy postęp, ponieważ polegasz coraz mniej na niedominującej polaryzacji i na dominującej coraz bardziej.

Gdy uczysz się częściej wykorzystywać dominującą energię, wzrasta twoja zdolność do manifestowania tego, czego chcesz. Wygląda na to, że w końcu masz prawidłowo podłączone akumulatory, dzięki czemu może płynąć silny prąd. Fale energetyczne, które do ciebie wracają, są powiększane, ponieważ twoja energia zaczyna tworzyć wzór rezonansowy. To jak popychanie dziecka na huśtawce. Jeśli będziesz naciskać w przypadkowych odstępach czasu, dziecko nie będzie huśtać się bardzo wysoko, ponieważ niektóre twoje pchnięcia się anulują. Ale jeśli będziesz naciskać z odpowiednim rytmem, dziecko będzie huśtało się coraz wyżej. W każdym przypadku łączna moc wyjściowa jest taka sama, ale wyniki są bardzo różne. Kiedy trzymasz się energii o pojedynczej polaryzacji, w końcu naciskasz z właściwym rytmem, manifestując lepsze wyniki bez cięższej pracy. Jeśli użyłeś mieszanej energii i starasz się poprawić swoje wyniki, pracując ciężej, będziesz tylko manifestować więcej frustracji.

Z czasem coraz trudniej jest polegać na niedominującej polaryzacji, gdy wiesz, że na dłuższą metę zmniejszy to twoją skuteczność. Osoba głęboko samolubna, która pewnego dnia okaże miłosierdzie serca, po prostu osłabia się, a osoba intensywnie obdarzająca, działająca z obsesyjnego pożądania, zmniejszy swoją energię. Jeśli użyjesz swojej niedominującej energii po spolaryzowaniu, całkowicie, pozytywnie cię to osłabi.

Rozważ historię Dartha Vadera. Pracuje razem, skutecznie budując swoje imperium z wysoce spolaryzowaną energią. Następnie pod koniec Powrotu Jedi nagle zmienia polaryzację, aby uratować syna. Bum! On i jego mentor zostają zabici, a jego chwalebne imperium idzie w dół. Cała jego moc zniknęła w jednej chwili. Gdyby nie popełnił tej głupiej pomyłki – to znaczy głupiej z perspektywy spolaryzowanej strachem – zabiłby także Luke’a i Imperatora, stając się najpotężniejszą osobą w galaktyce.

Polaryzacja wiąże się z obowiązkiem zachowania spójności w zużyciu energii. Nie możesz zmieniać stron codziennie, tak jak ludzie, zanim zaczną polaryzować. Pewnego dnia nie możesz wybaczyć, a następnego zemścić się. Trzymanie się jednej biegunowości przez wystarczający czas zwiększy twoją zdolność do tworzenia przepływu. Gdy przepływ ten osiągnie określony poziom, nie można go odwrócić w połowie strumienia bez poważnych konsekwencji energetycznych. Zbyt prawdopodobne jest, że zamanifestujesz wybuch energetyczny.

Konsekwencje polaryzacji

Przy pełnej intensywności obie polaryzacje są niezwykle silne. Ale dopóki nie spolaryzujesz, nie będziesz mieć dostępu do pełnego zakresu po obu stronach. W skali od -10 do 10 być może zaczniesz działać w zakresie od -3 do +3, zanim spolaryzujesz, a to jest skala logarytmiczna. Po spolaryzowaniu stopniowo uzyskujesz dostęp do reszty zakresu… ale tylko z jednej lub z drugiej strony.

Ponownie Gwiezdne Wojny mają tutaj świetną analogię. Moc to energia spolaryzowana. Ma jasną stronę (miłość) i ciemną stronę (strach). Jeśli chcesz opanować siłę, musisz wybrać stronę. Im czystsza polaryzacja, tym większa zdolność do użycia siły. Im bardziej spolaryzowana postać, tym większa jej zdolność do użycia mocy. Osoby, które nie były jeszcze spolaryzowane, takie jak Han Solo, nie mogły użyć mocy, aby zrobić coś nadprzyrodzonego. Czy to w Gwiezdnych Wojnach, czy w prawdziwym świecie, niezdecydowani sceptycy pozostają w dużej mierze bezsilni, służąc jako spolaryzowane pionki.

Po spolaryzowaniu motywacji i nauczeniu się używania dominującej energii z większą intensywnością, będą poważne konsekwencje. Obejmują one jaśniejsze myślenie, silniejszą i dokładniejszą intuicję, przyśpieszony rozwój i większą zdolność do manifestowania swoich pragnień. Ogólne życie stanie się dla ciebie znacznie łatwiejsze, ponieważ będziesz miał większą zdolność do korzystania z celowej energii. To tak, jakbyś był 10 razy silniejszy – wszystko, co odbierasz, jest lżejsze.

Ta zwiększona moc ma jednak swoją cenę. Poczujesz większą odpowiedzialność za korzystanie z niej. Dla wojownika ciemności odpowiedzialnością jest zwiększenie mocy, aby stać się bardziej dominującym w swoich głównych przedsięwzięciach dzięki przewadze konkurencyjnej. Dla wojownika światła obowiązkiem jest poszerzenie zdolności do bezwarunkowej miłości i twórczej ekspresji. Gdy spolaryzowana energia przepływa przez ciebie, stara się zwiększyć jej przepływ i zwiększyć twoją pojemność jako medium energetyczne.

Przepływ spolaryzowany

Gdy zaczniesz faworyzować pojedynczą biegunowość energii, otrzymane informacje zwrotne zachęcą cię do dalszego podążania w tym samym kierunku. Jest tak, ponieważ energetyczne sprzężenie zwrotne ostatecznie dopasuje się do twojej dominującej biegunowości. Zasadniczo, kiedy używasz energii strachu, przyciągniesz więcej powodów, aby z niej korzystać. To samo dotyczy energii miłości.

Na przykład, jeśli poświęcisz swoje życie służeniu najwyższemu dobru ze wszystkich, otrzymasz ogromny przepływ powrotny z wszechświata. Im więcej dasz, tym więcej otrzymasz. Ten przepływ powrotny, szczególnie gdy zostanie przyjęty z wdzięcznością, zachęci cię tylko do dalszego dawania. Radosne emocje, których doświadczasz, pociągną Cię dalej.

Z drugiej strony, jeśli skoncentrujesz swoje życie na podboju, zdobywaniu i zwycięstwie, sprzężenie energetyczne będzie miało tendencję do wzmacniania przewagi, ponieważ wszechświat zawsze będzie wyciągał energię z powrotem. Ukażesz wrogów i konkurentów, przed którymi musisz nieustannie się bronić, a gdy zyskasz więcej mocy do pozycjonowania, staną się silniejsi i bardziej zdecydowani w swoich próbach wyczerpania twojej energii. Im silniejszy się stajesz, tym silniejszy staje się twój przeciwnik i tym mniej możesz pozwolić sobie na utracenie czujności. Emocje, których doświadczasz w wyniku tego przepływu energii, jeszcze bardziej wzmocnią twoją koncentrację na wzmacnianiu pozycji i dążeniu do większej dominacji.

Osoba, która nie została jeszcze spolaryzowana, będzie zmieszana i chaotyczna. Ponieważ ich energia wyjściowa jest zakodowana, nie może nabrać rozpędu i będzie miała tendencję do pozostania niezdecydowaną. Tacy ludzie mają bardzo mało mocy do manifestowania swoich pragnień, więc zwykle kończą jako pionki (słudzy, pracownicy, zwolennicy itp.) Tych, którzy są bardziej spolaryzowani. Nie jest to złe samo w sobie, ponieważ zapewnia ważne doświadczenie, ale ostatecznie konieczne jest dokonanie wyboru polaryzacji świadomie i celowo.

Ostatnie słowa rady

Nie martw się od razu spolaryzowaniem całej swojej istoty. Zacznij od drobnych decyzji i obserwuj konsekwencje. Kiedy zmierzysz się z konkretnym problemem, celem lub zamiarem, świadomie zdecyduj, której biegunowości zamierzasz użyć, i trzymaj się tego. Załóżmy na przykład, że chcesz rozwiązać problem z potrzebującym więcej motywacji współpracownikiem. Czy spróbujesz dominować i zyskać władzę nad drugą osobą, aby uzyskać to, czego chcesz, czy też bezwarunkowo wybaczysz i zaakceptujesz tę osobę i spróbujesz zrobić to, co dla niej najlepsze? Każde z tych podejść może działać, ale mają one bardzo różne konsekwencje, a konsekwencje te będą miały tendencję do wzmacniania pierwotnego wyboru polaryzacji.

Zauważ, jak czują się te różne energie, kiedy świadomie je zastosujesz. I zauważ, o ile bardziej efektywne jest użycie jednej polaryzacji zamiast przypadkowego mieszania ich ze sobą. Pomoże ci to zdobyć doświadczenie w zakresie obu biegunowości, ułatwiając w końcu podjęcie decyzji, z którą polaryzacją się dopasować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *