Kategorie
motywacja

Dlaczego przeznaczenie ma znaczenie? cz. 1

Czy twoje życie rzeczywiście ma przeznaczenie?

Cofnijmy się kilka kroków i spójrzmy na to pytanie….

Jeśli wykonasz zadanie i nie ma ogólnego ważnego kontekstu dla tego zadania, zadanie nie ma znaczenia. Np. Oglądasz program telewizyjny. Nie ma znaczenia – nie ma dla niego większego kontekstu. Ale jeśli wykonasz zadanie, które jest częścią większego projektu, teraz nagle ma to znaczenie, przynajmniej w kontekście projektu. Jeśli utworzysz wpis na stronie i jest ona częścią nowej strony internetowej, którą budujesz, to to zadanie ma znaczenie. To przybliża Cię do realizacji ukończonego projektu.

Kiedy projekt ma znaczenie? Kiedy projektuje znaczenie tylko w kontekście większego celu. Jeśli twoim celem jest zwiększenie dochodów, a ukończysz projekt, który może to ułatwić, projekt ma znaczenie. Zbliża cię o krok do realizacji celu. Ale jeśli wykonasz projekt, taki jak wykopanie rowu na podwórku, a nie ma prawdziwego celu, który próbujesz osiągnąć, projekt jest bezcelowy. Nie ma za tym znaczenia.

Jeśli projekt nie jest częścią większego celu, projekt ten nie ma kontekstu, a zatem jest nieistotny. Nie potrzebujesz skomplikowanego celu, aby nadać znaczenie projektowi. Może to być coś prostego, np. Zwiększenie szczęścia, a nawet znalezienie rozrywki na chwilę. Ale ludzkie zachowania są celowe, a my, ludzie, nie mamy tendencji do podejmowania wyzwań, jeśli nie ma ku temu dobrego powodu.

Cele, a projekty

Jaka jest różnica między projektami a celami? Cele to wyniki. Są stanami bycia – stanem, w którym chciałbyś być w pewnym momencie. Projekty są zbiorem działań, które uważasz, że możesz podjąć, aby osiągnąć cel. Posiadanie własnego domu jest celem. Pisanie scenariusza to projekt.

Aby odwrócić kolejność, zaczynasz od ustalania pewnych celów, tworzenia projektów w celu osiągnięcia tych celów i wykonywania zadań w celu ukończenia tych projektów, a tym samym osiągnięcia celów.

Dla mnie np. Stworzenie aplikacji motywacyjnej MOTIFLOW jest projektem, dzięki któremu chcą pomóc innym w rozwoju i utrzymaniu dobrego zdrowia. A dzięki wykreowanej wartości dla życia innych ludzi, będę mógł w przyszłości zrealizować swój cel związany wolnym stylem życia. 

Ale jaki jest kontekst dla twoich celów? Dlaczego mają znaczenie? Jeśli zadanie wymaga kontekstu projektu, a projekt wymaga kontekstu celu, czy trzeba również kontekstu dla celów, aby miały znaczenie?

Powiedzmy, że wyznaczyłeś cel zwiększenia swoich dochodów o 50%. Dlaczego jest to istotne? Czy jest to bezcelowe? Jaki jest kontekst, w którym taki cel ma znaczenie? Dlaczego ten cel jest lepszy lub gorszy niż kopanie ogródka?

Cele również wymagają kontekstu; w przeciwnym razie też są nieistotne. Cel bez znaczącego szerszego kontekstu jest bezcelowy.

Jednym z kontekstów, który czyni cele materią, jest ludzka potrzeba, rozgałęziająca się od podstawowej potrzeby przetrwania. Cele, które zwiększają twoje przetrwanie, można uznać za ważne. Inną ludzką potrzebą jest asymilacji się z innymi; okazało się, że ta potrzeba jest w rzeczywistości wbudowana w nas od urodzenia.

Ale jeśli wszystkie nasze cele występują tylko w kontekście potrzeb fizycznych i emocjonalnych, to wszystko, co naprawdę wydostajemy z życia, to przetrwanie i przeciętność. Wydawanie większej ilości pieniędzy wydaje się pomagać zaspokoić naszą potrzebę bezpieczeństwa. Ślub i posiadanie dzieci pomaga nam w socjalizacji i nawiązywaniu kontaktów. A potem istnieją złożone zachowania, takie jak uczenie się nowych umiejętności, aby awansować w naszej karierze, abyśmy mogli coraz lepiej wypełniać te podstawowe potrzeby.

Ale istnieje inny możliwy kontekst dla naszych celów, który wykracza poza potrzeby. I to jest kontekst przeznaczenia. Jeśli twoje życie ma przeznaczenie inny niż tylko zaspokojenie własnych potrzeb fizycznych i emocjonalnych, teraz masz możliwość dostępu do zupełnie nowej areny wyznaczania celów. Możesz wyznaczyć cele, które wykraczają poza kontekst potrzeby.

Przeznaczenie, a potrzeby

Niektórzy ludzie mogą twierdzić, że przeznaczenie jest również ludzką potrzebą, być może potrzebą duchową. Przypuszczam, że jest to słuszny sposób patrzenia na to, z wyjątkiem tego, że nie wydaje się być tak bardzo POTRZEBĄ, jak fizyczne i emocjonalne przetrwanie – jest dużo cichsza i łatwiej ją wyłączyć. Ale na razie traktuję przeznaczenie jako coś ponad podstawowe potrzeby fizyczne i emocjonalne.

Jeśli pracujesz tylko w kontekście potrzeb, automatycznie brakuje ci możliwości ustawiania i osiągania określonych rodzajów celów. Są pewne cele, których nigdy nie uda ci się osiągnąć. Nie masz dla nich kontekstu, więc nigdy ich nie wyznaczysz. Nawet jeśli są to wielkie i interesujące cele, nawet ich nie rozważysz. Ludzie, którzy osiągają takie cele, które znajdują się poza twoim kontekstem, mogą obejmować Jezusa, Matkę Teresę, Gandhiego i Martina Luthera Kinga, Jr. Pracowali w kontekście wykraczającym poza osobistą potrzebę. Jeśli twoim jedynym kontekstem dla celów jest potrzeba, to nigdy nie możesz mieć nadziei na zbliżenie się do wszystkiego, co oni zrobili. Całe twoje życie będzie tylko o przetrwaniu – tylko tam dojdziesz. Wszystko, na co możesz mieć nadzieję, to przeciętność; wielkość leży poza twoim zasięgiem.

Drugi problem z potrzebą jako jedynego kontekstu dla celów polega na tym, że będziesz miał trudności z popchnięciem się poza punkt, w którym czujesz, że twoje potrzeby są już zaspokojone. Dla niektórych z was, którzy to czytają, prawdopodobnie już całkiem dobrze radziliście sobie z ustalaniem i osiąganiem celów w kontekście swoich osobistych potrzeb. Jestem w tym momencie mojego życia od wielu lat. Wszystkie moje podstawowe potrzeby są zaspokojone i spodziewam się, że będę w stanie utrzymać tę sytuację do końca życia bez większych problemów. Więc nie ma prawdziwej motywacji, by naciskać, by wyznaczać więcej celów w kontekście potrzeb. Wszystko, co mogę zrobić, to utrzymywać status quo lub co najwyżej stopniowo go rozwijać. Może pomóc mi osiągnąć więcej tego samego, a czasem nawet ulepszonej wersji tego samego, ale nie może pomóc mi osiągnąć celów poza kontekstem potrzeby. Istnieje wiele niezwykle interesujących celów i doświadczeń, które nie mieszczą się w sferze potrzeb.

Niektórzy ludzie mają znacznie większy przebieg w kontekście potrzeb niż inni. Na przykład, jeśli zaczynasz od punktu ubóstwa, kontekst samej potrzeby może zmusić cię do bycia niezwykle bogatym. Podobnie walka z rakiem może pozwolić ci na dłuższą metę doprowadzić do znacznej poprawy zdrowia. Ale dla większości ludzi w pewnym momencie kontekst potrzeby się wyczerpuje. Możesz powiedzieć, czy ci się to przydarzyło, jeśli, gdy myślisz o wielkich celach, bo proste nie mają znaczenia; wydają się być bardziej kłopotliwe niż są warte. Masz podstawowe przeczucie, które mówi: „Ech… po co zawracać sobie głowę?” Przypuszczam, że to pomaga wyjaśnić, dlaczego 90% dzisiejszych pracowników może zarobić w granicach +/- 10% swoich bieżących dochodów do końca życia.

Kiedy osiągniesz ten punkt, nadszedł czas, aby wyjść poza kontekst potrzeby. Pomyśl o swoim kontekście potrzeby jako o projekcie, który ukończyłeś. Nie ma sensu kontynuować wykonywania zadań w ramach już zrealizowanego projektu. Jeśli już zrobiłeś obiad i zjadłeś go, możesz przestać mieszać sos. Posiłek się skończył.

Podobnie, jeśli teraz żyjesz w sytuacji, w której twoje potrzeby są odpowiednio zaspokojone, a nie wydajesz się, aby uzyskiwał więcej korzyści z celów opartych na potrzebach, potrzebujesz nowego kontekstu do wyznaczania celów. W przeciwnym razie utkniesz z kiepskimi i mało motywacyjnymi celami. Prawdopodobnie jesteś teraz w tej sytuacji, jeśli wyznaczysz sobie cel podwojenia swoich dochodów, a mimo tego, że powinieneś chcieć to osiągnąć, nie osiągniesz go. I wiesz, że to dlatego, że tak naprawdę nie włożyłeś w to wiele wysiłku. Ponownie, wydaje się to powodować więcej kłopotów niż to jest tego warte. Nie jesteś jednak bezsilny – Twój kontekst do osiągnięcia tego celu jest po prostu słaby. To nie pasuje do twojej pasji i talentów w sposób, który podtrzymuje Twoje tempo.

Jeśli np szukasz motywacji do nauki lub motywacji do schudnięciato kontekst realizacji tylko własnych potrzeb przetrwania może być zbyt mało motywujący, jeśli jednak połączysz to z czymś większych jak np realizacji swojego potencjału, aby być świetną mamą, która będzie inspirowała swoje dzieci, aby być zdrowe i mądre w przyszłości, wtedy nauka języka, czy zdrowsze odżywianie stają się łatwiejsze do osiągnięcia. 

Drugą cześć tego artykułu znajdziesz tutaj: Dlaczego przeznaczenie ma znaczenie? cz. 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *