Kategorie
motywacja

Polaryzacja Motywacji i Twoja kariera

Kariera, a  polaryzacji motywacji – przyjrzyjmy się niektórym praktycznym zastosowaniom myślenia opartego na polaryzacji w odniesieniu do twoich wyborów zawodowych. 

Lepsze podejmowanie decyzji

Znaczenie polaryzacji polega na tym, że może służyć jako potężne narzędzie decyzyjne. Pomaga przedrzeć się przez mgłę niezdecydowania, aby osiągnąć nowy poziom przejrzystości. Kiedy patrzysz na decyzję z polaryzacji miłości i strachu, właściwa decyzja dla ciebie często staje się jasna. Tak więc cały sens zrozumienia polaryzacji polega na podejmowaniu trafniejszych decyzji prowadzących do bardziej pożądanych rezultatów. 

Twój popęd i ambicja

Twoja pozycja w spektrum biegunowości odegra ogromną rolę w określeniu rodzaju wysiłku i energii, które inwestujesz w swoją karierę lub biznes. Zasadniczo spolaryzowani ludzie są o wiele bardziej ambitni i napędzani niż ludzie niespolaryzowani. 

Źródłem motywacji pracownika światła (zwanego również wojownikiem światła) jest miłość. Wyrażenie „miłość zwycięża wszystko” ma w tym trochę prawdy. Im bardziej kochasz, tym bardziej będziesz zmuszony do działania. Pracownicy światła mają w sobie tak nieskończone zasoby miłości, że nie mogą tego nie wyrazić. Chęć tworzenia i współtworzenia jest niezaprzeczalna. Posiadają radosny przymus dawania. 

Źródłem motywacji pracownika ciemności jest strach. Podczas gdy pracownik światła przekracza strach, rozpoznając strach jako czystą iluzję, pracownik ciemności stawia czoło swojemu strachowi tak, jakby to była bestia, którą należy zabić, oswajając go i wykorzystując jako paliwo. To pierwotne paliwo pali się jako namiętna żądza władzy, kontroli i dominacji. 

Kiedy widzisz kogoś, kto nie ma ambicji i motywacji w swojej karierze, to możemy spokojnie założyć, że nie jest jeszcze spolaryzowany. Ale to równie zabezpieczenie, że będzie pracować dla kogoś, kto jest dobrze spolaryzowany. 

Decyzja o polaryzacji nie jest wcale łatwa. To jedna z największych decyzji, jakie kiedykolwiek podejmiesz. Ale nigdy nie sięgniesz do swoich najgłębszych poziomów motywacji i ambicji, dopóki tego nie zrobisz. Utkniesz na uboczu. 

Dokonywanie inteligentnych wyborów zawodowych

Jeśli polaryzujesz z miłością, zbudujesz karierę w oparciu o to, gdzie możesz wnieść najlepszy wkład. Będziesz chciał pracować tam, gdzie możesz wykorzystać swoje mocne i talenty, służąc większemu dobru. Najważniejsze będę dla Ciebie służba, kreatywność i wkład. Ocenisz swoje wybory zawodowe na podstawie tego, jak dobrze spełniają te kryteria. Rzeczy takie jak wynagrodzenie, stanowisko i świadczenia są nadal istotne, ale są ważne tylko w takim stopniu, w jakim zwiększają Twoją zdolność do służby.

Jeśli polaryzujesz ze strachu, zbudujesz karierę opartą na zdobywaniu pieniędzy, statusu i władzy. Uznanie i postęp są niezwykle ważne. Chcesz wspiąć się po drabinie sukcesu tak daleko, jak to możliwe. Jeśli w końcu przyczynisz się do tego, niech tak będzie, ale to nie jest twoja główna troska. Wnoszenie wkładu jest istotne tylko w zakresie, w jakim zwiększa twoją moc. 

Twoja polaryzacja wpłynie na twoje główne decyzje zawodowe. Niektóre branże mają skłonności do polaryzacji, podobnie jak poszczególne firmy. Widziałem oba końce spektrum w branży tepchnologogicznej. Z jednej strony było sporo kreatywnych programistów, którzy naprawdę pracowali dla czystej radości z tworzenia. Z drugiej strony spotkałem dyrektorów, którzy nie dbali o produkty lub pracowników swojej firmy i po prostu chcieli sprzedać i generować zysk. Firmy będące w konflikcie wewnętrznym zwykle nie osiągają dobrych wyników. Firmy, które najlepiej działają, to te, w których koncentrowano się na sprzedaży w całej firmie lub na produkcji wysokiej jakości produktów. W obu przypadkach istotne jest, aby firmy te uniknęły pułapek syndromu pracownika światła (tworzenie do momentu bankructwa) i syndromu pracownika ciemności (zapadającego się z nadmiernego egoizmu). Wyjaśnię te pojęcia w dalszej części tego artykułu, więc czytaj dalej. 

Możesz myśleć, że zrównoważony sposób myślenia jest bardziej skuteczny niż spolaryzowany, ale po prostu tak nie działa w prawdziwym świecie. Pojedyncza koncentracja polaryzacji daje lepsze wyniki. Firma usługowa nadal będzie zwracać uwagę na sprzedaż i zyski, ale celem jest zwiększenie jej kreatywności. Firma nastawiona na zysk będzie nadal wkładać wysiłek w swoją twórczość, ale tylko w takim stopniu, w jakim wysiłki te zwiększają zyski. Obie firmy mogą odnosić sukcesy, ale będą działać z bardzo różnymi systemami wartości i będę motywowały różny typ współpracowników

Twoja polaryzacja określi, która firma będzie dla Ciebie najlepsza. Byłoby torturowaniem, gdyby pracownik światła pracował w towarzystwie spolaryzowanym w kierunku strachu, a pracownik ciemności pracował w otoczeniu spolaryzowanym ku miłości. Wiele się nauczysz, pracując dla wysoce spolaryzowanej firmy, ale dla długoterminowej satysfakcji zawodowej ważne jest, aby wybrać firmę, która pasuje do twojej własnej polaryzacji. 

To może być pouczające, aby ocenić swoich poprzednich pracodawców w skali od -10 (strach) do +10 (miłość). Następnie oceń siebie w tej samej skali i rozważ swoje doświadczenia. Zrób to samo dla obecnego pracodawcy. Czy to daje ci większą jasność co do tego, czy potrzebujesz zmiany kariery? Zrób to samo dla całej branży, w których pracowałeś. Może potrzebujesz zmiany branży? 

Radzenie sobie z ludźmi

Teraz użyj tej samej skali od -10 do +10, aby ocenić swoich współpracowników. Która biegunowość dominuje w twoim środowisku pracy? Czy te oceny biegunowości dają nowy wgląd w naturę twoich relacji zawodowych? 

Znajomość czyichś polaryzacji może sprawić, że relacje w pracy przebiegną znacznie płynniej. Na przykład, jeśli wiesz, że ktoś jest -6, musisz odwołać się do interesu tej osoby, aby ją zmotywować do pracy. Zaoferuj tej osobie większą moc, uznanie, nagrody, pieniądze itp., A zapewne zobaczysz dobrą współpracę. Te zachęty nie będą jednak działać dobrze w przypadku osoby +6. Z +6 będziesz chciał podkreślić możliwość kreatywnej pracy i pokazać, jak ta osoba będzie miała pozytywny wpływ na świat. 

Ostatnio czytałem fragment pewnego autora, który napisał kilka książek. Powiedział bardzo wyraźnie: „W mojej pracy chodzi mi głównie o pieniądze”. Jego książki pokazują to poprzez wiele ofert typu upselling w każdym rozdziale. Ten autor pisze, aby zmaksymalizować zyski, i bezwstydnie o tym mówi. Rozmawiałem z nim na Skype, a on naprawdę podchodzi do swojej pracy w ten sposób. Jest bogaty, odnoszący sukcesy, energiczny, zmotywowany i szczęśliwy. Jego polaryzacja dobrze dla niego działa, ponieważ ją ogarnia i do niego pasuje. 

Nie musisz obawiać się mrocznego pracownika ciemności, jeśli zrozumiesz, jak działa ta polaryzacja. Zaletą tych współpracowników jest to, że zawsze wiesz, gdzie stoisz w relacji z nimi. Wiesz, że jesteś tylko w ich życiu, ponieważ myślą, że mogą coś zyskać dzięki obcowaniu z tobą. Z tego powodu jestem bardziej skłonny zaufać pracownikowi ciemności niż komuś, kto nie jest spolaryzowany. Z kimś, kto nie był jeszcze spolaryzowany, nigdy nie wiesz, gdzie stoisz w relacji. Są wewnętrznie sprzeczni, więc ich zachowanie jest niespójne i trudniejsze do przewidzenia. Ale dzięki pracownikowi ciemności wiesz, że jesteś na solidnym gruncie, dopóki żywisz się własnym interesem. Jest to więc dość bezpieczny związek, pod warunkiem, że utrzymasz zdolność pomagania im w osiągnięciu tego, czego chcą. 

Podobnie uwielbiam interakcję z pracownikami światła z tego samego powodu. Wiesz, czego możesz się spodziewać. Musisz tylko dostosować się do ich chęci tworzenia i dzielenia się. 

Teraz, jeśli chodzi o własną karierę, zadaj sobie następujące dwa pytania: 

Co zrobiłbym inaczej jako oddany pracownik światła? 

Co zrobiłbym inaczej jako oddany pracownik ciemności? 

Zrób dwie osobne listy. Interesujące jest to, że możesz zauważyć pewne nakładanie się między nimi, być może znaczne nakładanie się, mimo że za każdą lista kryje się zupełnie inna intencja. Każda polaryzacja jest bardziej skuteczna niż mieszanie energii, więc fajną rzeczą w polaryzacji jest to, że możesz doświadczyć silnego wezwania do działania bez względu na to, którą stronę wybierzesz. 

Unikanie problemów z polaryzacją

Ludzie spolaryzowani koncentrują się na cyklicznym przepływie energii w jednym kierunku, podobnie jak prąd przepływający przez obwód elektryczny. Ważne jest utrzymanie przepływu, co wymaga patrzenia na ten przepływ ze wszystkich perspektyw. 

Syndrom pracownika światła ma miejsce, gdy pracownika światła koncentruje się na dawaniu z wyłączeniem wszystkiego innego, ostatecznie osłabiając jego zdolność do dawania. Są to ludzie o naprawdę wielkich sercach, którzy dają, dają, dają do wyczerpania. Nie nauczyli się jeszcze, jak ważne jest zrównoważenie tworzenia i zdolności kreatywnych. Pracownik światła musi nauczyć się równoważyć dawanie z otrzymywaniem w stopniu, w jakim zwiększa ich zdolność dawania. Jest to bardziej inteligentna forma dawania niż wypalanie się od nadmiernego dawania. Ale zamiast mieszać polaryzacje, prawdziwą intencją jest zawsze zwiększenie zdolności dawania. Dla zaawansowanego pracownika światła nawet otrzymywanie staje się wyrazem dawania. 

W rzeczywistości pracownik światła, który nie otrzymuje, przez pomyłkę używa energii strachu. Niemożność poświęcenia czasu sobie jest zakorzeniona w lęku przed byciem postrzeganym jako samolub. Więc nie wiedząc o tym, w rzeczywistości przywołują energię strachu, która powoli psuje przepływ jego energii miłości. W konsekwencji syndrom pracownika światła nie jest spowodowany nadmierną miłością. Jest to spowodowane ukrytym zastosowaniem energii strachu. 

Syndrom pracownika ciemności ma miejsce, gdy staje się zbyt głodny władzy i kończy się samozniszczeniem. Upadek Enronu jest dobrym przykładem… chciwości aż do implozji. Pracownicy ciemności muszą nauczyć się równoważyć swoje przejęcia z jakąś formą wkładu, o ile zwiększa to ich długoterminową zdolność do zdobywania większej mocy. Pracownik ciemności, który tylko bierze i nigdy nie daje, szybko straci współpracowników i stanie się uosobieniem konkurencji. Zdecydowanie „złe” zachowanie nie pasuje do inteligentnego pracownika ciemności. Kiedy pracownik ciemności daje, prawdziwa intencja pozostaje skupiona na długoterminowym wzroście mocy, więc dawanie jest nadal całkowicie samolubnym aktem. Dla pracownika ciemności dawanie jest postrzegane jako dobry PR. 

Pracownik ciemności, który nie potrafi ogarnąć „samolubnego dawania”, przez pomyłkę używa energii miłości. Pracownik ciemności, który popełnia zbyt wiele złych i bezproduktywnych czynów, potajemnie chce samozniszczenia, aby w końcu mógł zaradzić wyrzutom sumienia. Poczucie winy nie ma miejsca w duszy pracownik ciemności, a jej obecność jest znakiem ukrytej energii miłości. 

Niezależnie od wybranej polaryzacji ważne jest, aby być świadomym własnego cienia. Stałe negatywne emocje są pewnym znakiem, że mieszasz polaryzacje. 

Twoje prawdziwe intencje

Kiedy patrzysz głęboko w siebie, co widzisz patrzącego na Ciebie z powrotem? Czy stajesz się pracownikiem światła, czy też wzywa cię ciemna strona? 

Chociaż słowa takie jak jasny / ciemny i miłość / strach mają oczywiście związane z nimi główne uwarunkowania społeczne, najlepiej jest postrzegać każdą polaryzację jako poprawną i akceptowalną. Ocenianie tych polaryzacji jako dobra lub zła jest niezgodne z ich rzeczywistą praktyką. Twierdzę, że dobra biegunowość jest najlepsza dla ciebie, a zła biegunowość udaje, że jest czymś, czym nie jesteś. Nie opieraj się, kim naprawdę jesteś. 

Jeśli czujesz, że bycie ciemnym byłoby złe lub nieodpowiednie, weź pod uwagę, że ta strona może wnieść znacznie większy wkład w społeczeństwo niż osoba niespolaryzowana, nawet jeśli wkład ten nie jest głównym atrybutem tej strony. Więc nie dręcz się, jeśli czujesz pociąg do tej polaryzacji. 

Nie musisz spolaryzować od razu, jednak aby uzyskać najlepsze wyniki, ostatecznie powinieneś spolaryzować dowolną stronę swojej motywacji, którą uważasz za najbardziej atrakcyjną. Która strona jest dla ciebie bardziej atrakcyjna? Jakiego życia chcesz doświadczyć? 

Wybór polaryzacji nie musi być dożywotnim zobowiązaniem. Proponuję wybrać dowolną polaryzację, która wydaje się najbardziej naturalna, i dać jej 30-dniowy okres próbny. Dołóż wszelkich starań, aby ogarnąć myślenie pracownika światła lub ciemności i zobacz, jak to jest podejmować spolaryzowane decyzje. Pod koniec 30 dni zdecyduj, czy chcesz kontynuować z tą polaryzacją, czy też daj odwrotną polaryzację 30-dniowej próbie. Przełączanie polaryzacji nie jest łatwe, ponieważ przy pierwszym wyborze nabierzesz rozpędu, więc możesz poświęcić tydzień lub dwa na odpoczynek w neutralności przed przystąpieniem do drugiej próby. 

Kiedy zaczniesz stosować spolaryzowane myślenie w swojej karierze, zaczniesz widzieć, jak przydatne jest to. Łatwiej będzie ci nawiązać kontakt ze pracownikami i współpracownikami, gdy zrozumiesz ich pozycję w spektrum biegunowości. 

Co najważniejsze, poczujesz większą pasję i motywację do działania, ponieważ przekroczysz strach lub go pokonasz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *